Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2017/2018

Ředitelství školy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční:

7. dubna 2017 (pátek) od 13:00 – 17:00 h
8. dubna 2017 (sobota) od 9:00 do 11:00 h

Upozornění: Rodiče při zápisu předloží doklad o bydlišti, rodný list dítěte (může být nahrazeno OP), popř. povolení o odkladu školní docházky ve školním roce 2016/2017. Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2017 a předběžně (pouze na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let po 1. 9. 2017. Rovněž budou zapsány děti, které neměly povolený odklad školní docházky.