Pěvecký úspěch

V pondělí 9. dubna 2018 reprezentoval Lukáš Mestl (žák 7. ročníku) naši školu v sólovém zpěvu na soutěži Jihočeský zvonek 2018, kde za svůj výkon získal stříbrné pásmo. Gratulujeme!