Změna souhlasu s inkasem pro platby obědů

Vážení rodiče,

z důvodu zániku dosavadního sběrného účtu u České spořitelny Vás prosíme o zřízení nového souhlasu k inkasu za školní obědy ve prospěch účtu č. 115 – 809 336 0297/0100 do data 2. 11. 2018. Jiný způsob úhrady školních obědů není možno akceptovat. Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předejte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Bezděkové do dne 5. 11. 2018. V případě zadání souhlasu přes internetové bankovnictví je možno potvrzení stáhnout a vytisknout. Jinak stačí bankou potvrdit toto oznámení.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.