Organizace 1. týdne školního roku 2019/2020 pro prvňáčky v Jubilejní ZŠ svatováclavské ve Strýčicích

Informace pro budoucí žáky 1. třídy

2. září 2019

Slavnostní zahájení školního roku v 7.55 hodin v učebně 1. třídy.

Ukončení 1. školního dne mezi 9.00 – 9.30 hodin.

Prvňáčci si vezmou jen aktovku s penálem. Domů si ponesou některé pracovní sešity.

Rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku do školní družiny a jídelny.

3. – 6. září 2019

Zahájení stravování ve školní jídelně.

Vyučování dle rozvrhu. Rozvrh bude předán žákům 2. září 2019

Celý 1. týden bude výuka probíhat do 11.30 hodin.

Další informace budou rodičům předány 1. školní den.