Využití iPadů ve výuce

Ve výuce různých předmětů jsme začali využívat iPady