Výměna oken ve školní budově

Vážení rodiče,

dovoluji si vám oznámit, že dnešním dnem ve škole začíná nezbytná výměna oken a dveří. Budeme se snažit, aby školní vyučování bylo stavebním ruchem postiženo co nejméně. Žáci byli třídními učiteli poučeni o chování a bezpečnosti během stavebních prací. O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a žákovských knížek.

S pozdravem

Tomáš Drs

ředitel školy