PŘERUŠENÍ VÝUKY

Vážení rodiče,

v souladu s dnešním prohlášením vlády oznamuji, že od středy 11. března 2020 přerušuji výuku Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích na dobu neurčitou. Prosím Vás o sledování internetových stránek školy a školního facebookového profilu, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Žákům budou vyučujícími zadány plány domácí přípravy z hlavních předmětů v rozsahu dvou týdnů. S učiteli i vedením školy aktivně komunikujte prostřednictvím školních e-mailových kontaktů, na kterých Vám budeme k dispozici.

Děkuji za spolupráci

Tomáš Drs

ředitel školy