UČEBNÍ MATERIÁLY A ZKRÁCENÍ ÚŘEDNÍ DOBY

Vážení rodiče,

zdá se téměř jisté, že přerušení výuky potrvá déle než původně odhadované dva týdny. Z tohoto důvodu jsme pro lepší komunikaci a zadávání práce připravili úložiště výukových materiálů: https://www.zsstrycice.cz/ucebni-materialy/. Budeme se snažit zajistit i v těchto komplikovaných podmínkách úplné probrání a maximálně možné procvičení látky v souladu s učebními osnovami. Pro bližší informace a dohodnutí vzájemné spolupráce, prosím, kontaktujte jednotlivé vyučující nebo vedení školy prostřednictvím pracovních e-mailových kontaktů:https://www.zsstrycice.cz/ucitele/

Dále sděluji, že s účinností od 18. března 2020 dochází ke zkrácení úřední doby ve škole. Budeme Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30. V případě nutné potřeby Vám samozřejmě vyhovíme i v mimořádném termínu. 

Děkuji za spolupráci a přeji hodně energie ke zvládnutí současné situace.

Tomáš Drs
ředitel školy