ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD V ROCE 2020

Vzhledem k současným mimořádným hygienickým opatřením ředitelství Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích ruší termín původně plánovaného zápisu a oznamuje, že zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zde najdete veškeré potřebné dokumenty a organizační pokyny.

Organizace zápisu 2020

Příloha č. 1 – Žádost o přijetí

Příloha č. 2 – Žádost o odklad