HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝUKA od 25. května

Vážení rodiče a milí žáci,

dovoluji si Vás touto cestou informovat o pravidlech hodnocení žáků za druhé pololetí tohoto školního roku, jak je stanovuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

§ 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášku v úplném znění je možno nalézt ZDE.

Dále sděluji, že pro žáky prvního stupně otevřeme školu v souladu s vyhlášení vlády od 25. května 2020. Vzdělávání bude realizováno formou školních skupin do 15 žáků. Žákům druhého stupně budeme nadále k dispozici v distanční formě vzdělávání a snad též od konce května prostřednictvím individuálních konzultací přímo ve škole. Podrobnosti budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Rád bych Vám všem poděkoval za skvělou spolupráci s naší školou v nelehké situaci a popřál hodně sil.

Tomáš Drs

ředitel školy