VÝUKA ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Vážení rodiče,

v souladu s plánem vlády na uvolňování karanténních opatření bude naše škola od pondělí 11. května 2020 otevřena pro vybrané žáky 9. ročníku. Nebude se jednat o standardní výuku dle klasického rozvrhu, nýbrž o blokové kurzy z matematiky a českého jazyka, připravující žáky na přijímací zkoušky na střední školy. Žáci devátého ročníku, kteří přijímací zkoušky skládat nebudou nebo jsou již na střední školy přijati, zůstanou doma a budou se nadále vzdělávat v distanční formě.

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka budou probíhat v dělených skupinách v čase od 8:00 do 11:30 hodin. V prvním týdnu plánujeme prezenční výuku od pondělí 11. 5. do středy 13. 5. Zbytek týdne je vyhrazen domácí přípravě v distanční formě. Další týdenní programy přípravných kurzů budou aktuálně upravovány na základě zájmu a potřeb žáků.

Dle doporučených hygienických opatření si budou vyučující žáky vyzvedávat před školní budovou. Každý žák musí být vybaven dvěma rouškami, které bude používat ve společných prostorách školy o přestávkách. Během výuky v učebně budou roušky uloženy v igelitovém sáčku. Pro žáky budou ve vstupu, ve třídách a na toaletách k dispozici dezinfekční prostředky. Při první návštěvě školy odevzdá každý žák „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je ke stažení ZDE. Školní jídelna nebude v provozu. Doprava žáků do školy je v kompetenci rodičů a obecních úřadů.

Rád bych Vás ujistil, že pro kvalitní přípravu dětí na přijímací zkoušky uděláme maximum.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy