VÝUKA OD 25. KVĚTNA 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 bude naše škola otevřena žákům 1. stupně školy. Přihlášení dítěte do prezenčních vzdělávacích aktivit záleží na svobodném rozhodnutí zákonného zástupce. Žáci, kteří se prezenčních vzdělávacích aktivit nebudou účastnit, pokračují dále v distanční formě vzdělávání.

Přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin, v nichž musí být splněna podmínka 1 žáka v lavici a maximálního počtu 15 žáků ve školní skupině. Po rozdělení do skupin nebude možno již jejich složení měnit. Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat každý den od pondělí do pátku v čase od 7:55 do 12:25 hodin. Dále bude pro přihlášené následovat odpolední část vzdělávacích aktivit v nezměněných školních skupinách do 16:00 hodin. Dřívější vyzvednutí žáků bude možné po domluvě s vyučující příslušné skupiny.

Pro žáky bude k dispozici stravování ve školní jídelně. Dopravu do školy i ze školy budou zajišťovat autobusové linky v obvyklých časech. Pro přihlášení dítěte do školní skupiny vyplňte žádost, která je ke stažení ZDE. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte elektronicky třídnímu učiteli nebo do poštovní schránky školy.

Dále prosím o vyplnění „čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je ke stažení ZDE. Čestné prohlášení žáci odevzdají první den prezenční výuky ve třídě svému učiteli.

Pro bližší informace se obracejte na jednotlivé třídní učitele a vedení školy.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy