OBNOVA PREZENČNÍ VÝUKY 2.STUPNĚ

Vážení rodiče,

na základě aktualizovaných hygienických doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude od 8. 6. 2020 umožněn přístup do školy žákům 2. stupně. Přihlášení dítěte do prezenčních vzdělávacích aktivit záleží na svobodném rozhodnutí zákonného zástupce. Žáci, kteří se prezenčních vzdělávacích aktivit nebudou účastnit, pokračují dále v distanční formě vzdělávání.

Přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin, v nichž musí být splněna podmínka 1 žáka v lavici a maximálního počtu 15 žáků ve školní skupině. Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat v čase od 7:55 do 12:25 hodin. Odpolední výuka nebude realizována. Po zjištění přesného počtu zájemců budeme s ohledem na naše prostorové a personální možnosti organizovat provoz a rozvrh 2. stupně školy. O výsledcích budete informováni. Žákům devátého ročníku nabízíme variantu konzultací s jednotlivými vyučujícími či třídnických hodin dle potřeby.

Pro přihlášení dítěte do školní skupiny vyplňte žádost, která je ke stažení ZDE. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte elektronicky třídnímu učiteli nebo do poštovní schránky školy.

Dále prosím o vyplnění „čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je ke stažení ZDE. Čestné prohlášení žáci odevzdají první den prezenční výuky ve třídě svému učiteli.

Pro bližší informace se obracejte na jednotlivé třídní vyučující a vedení školy.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy