ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

v souladu s „Manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“ sděluji, že naše škola zahájí od 1. září 2020 svou činnost bez omezení. Od dětí nejsou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná plošná opatření pro vstup žáků do budovy. Žáci nebudou v prostorách školy využívat roušky.

V rámci preventivních opatření bude kladen důraz na hygienu rukou a intenzivní větrání. Dojde k úpravě režimu ve školní jídelně. Prostřednictvím vyučujících budete vyzváni k aktualizaci kontaktních údajů. Zákonní zástupci žáků nebudou smět vstupovat do budovy školy bez předchozí domluvy.

Dne 1. září 2020 bude vstup do budovy školy umožněn pouze rodičům žáků 1. ročníku za účelem doprovodu prvňáčků do lavic.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem klidný a úspěšný školní rok 2020/2021.

S pozdravem

Tomáš Drs

ředitel školy