INFORMACE K K HYGIENICKÉMU PROVOZU ŠKOLY K 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací si Vás dovoluji požádat o spolupráci a sdělit následující:

Pokud na dítěti zpozorujete sebemenší příznaky virového respiračního onemocnění, neposílejte jej, prosím, do školy.

Žáci mají být z domova vybaveni rouškami, které mají uloženy v sáčcích. Žáci jsou povinni k datu 10. 9. 2020 nosit roušky ve společných vnitřních prostorách školy.

V případě projevů virového onemocnění během školního vyučování bude žák vyzván k nasazení roušky. Bude odveden mimo společnou učebnu do větrané karanténní místnosti, kde počká na vyzvednutí rodiči.

Rodiče si budou vyzvedávat děti před školou. Do budovy budou vstupovat jen v naléhavých případech na pozvání vyučujících či vedení školy. Návštěvy školy budou vždy používat roušku. Provedou dezinfekci rukou.

Rodiče mají v souvislosti s příznaky nemoci dítěte povinnost neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.

V případě uvalení karantény či onemocnění žáka bude přikročeno k distanční výuce. Účast žáků na distančním vzdělávání je od srpna 2020 povinná. Vyučující je možno kontaktovat na telefonu do sborovny nebo na pracovních e-mailových adresách zveřejněných na školních webových stránkách.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy