ÚPRAVA REŽIMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s prohlášením ministra školství ze dne 8. října 2020 sděluji, že s účinností od 12. října 2020 dochází k úpravě režimu vzdělávání v naší škole takto:

Třidy druhého stupně budou střídavě vzdělávány v prezenční a distanční formě. V týdnu od 12. do 16. října budou do školy docházet žáci 6. a 7. třídy. Žáci 8. a 9. třídy se budou vzdělávat distančně. V týdnu od 19. do 23. října do školy dochází žáci 8. a 9. třídy. Žáci 6. a 7. třídy se účastní z domova distanční výuky. Účast na distanční výuce je od srpna 2020 povinná. Žákům, kteří se povinně účastní distančního vzdělávání, umožní školní kuchyně odběr obědů.

Třídy 1. stupně pokračují ve vzdělávání v nezměněné podobě. V běžném provozu zůstává též školní družina.

Od 12. 10. 2020 je do odvolání přerušena činnost zájmových kroužků školy.

Třídní schůzky plánované na čtvrtek 22. října se ruší. Vše zásadní bude s vyučujícími řešeno prostřednictvím e-mailových kontaktů uveřejněných na stránkách školy.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr školství tzv. covidové prázdniny, na které naváže státní svátek a dvoudenní podzimní prázdniny. Žáky tedy čeká týdenní podzimní volno.

Pevně věřím, že všechna opatření přispějí ke zlepšení obecné epidemiologické situace, abychom se mohli vrátit k běžnému školnímu provozu.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy