Rotační výuka 1. stupně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

dovoluji si vám sdělit, že za předpokladu příznivé epidemické situace by od 12. dubna 2021 došlo k obnovení prezenční výuky pro první stupeň základních škol v podobě rotací celých tříd. V našem případě nastoupí do školy v týdnu od 12. do 16. dubna k prezenční výuce 1., 4. a 5. třída. Zbylé dvě třídy se budou vzdělávat distančně. V týdnu od 19. do 23. dubna se do školy na prezenční výuku vrátí 2. a 3. třída. Ostatní třídy se budou vzdělávány distančně. Takto bude rotace prezenční výuky prvního stupně probíhat do odvolání. Druhý stupeň nadále pokračuje v distančním vzdělávání.    

Pro žáky zůstává povinnost ochrany nosu a úst v podobě zdravotnických obličejových masek. V provozu budou školní družina a školní jídelna za podmínky dodržení homogenity skupin. V otázce testování mohu v tuto chvíli sdělit jen tolik, že se počítá s antigenní formou testování dvakrát týdně. Při odmítnutí testování se žák nesmí výuky účastnit a je formálně považován za nemocného. Mnohé je doposud nejasné. Během tohoto týdne se budou snad informace zpřesňovat. Budeme vám je předkládat prostřednictvím třídních vyučujících.

Děkuji za spolupráci a trpělivost a přeji hodně sil.

Tomáš Drs

ředitel školy