Režim výuky od 24.5. 2021

Vážení rodiče,

dle aktuálních informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je na základních školách v týdnu od 24. května 2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. Homogenita tříd není povinná. S jistými omezeními jsou umožněny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech. Antigenní testování probíhá u všech žáků s frekvencí jedenkrát týdně. Rozvolnil se též provoz školních jídelen.

Žákům naší školy jsou dodatečně zapisovány známky z období distanční výuky do žákovských knížek. V případě potřeby vysvětlení kontaktujte jednotlivé vyučující. Pro tyto účely se budou konat v úterý 1. června 2021 od 16:00 on-line třídní schůzky. Dětem byly vráceny peníze za neuskutečněné zájmové kroužky. O konání třídních výletů a jiných aktivit se rozhodne dle vývoje epidemické situace a dalších doporučení.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré

Tomáš Drs

ředitel školy