Historie školy

Spolky Matice školská a Jednota pošumavská napomohly po roce 1918 k vytvoření české školy
v centru německého jazykového ostrova v obci Strýčice. Roku 1927 došlo k otevření české
měšťanské školy a v roce 1929 byl slavnostně položen základní kámen k nové školní budově.
V roce 1932 byla stavba Jubilejní školy svatováclavské dokončena. Stala se centrem českého
dění v této oblasti.

Během druhé světové války byla škola uzavřena a její prostory byly využívány jako skladiště.
Po válce byla znovuotevřena a navázala na svou předválečnou činnost. Ve škole se scházel
například ochotnický soubor či členové Sokola. V suterénu vzniklo etnografické muzeum,
dokumentující na dobových předmětech každodenní život na venkově v minulosti. Expozici
pomáhali vytvořit sami žáci a jejich rodiče.

V roce 2002 postihly školu povodně. Škody, které způsobily, byly díky státním dotacím, pomoci nevládních organizací, spádových obecních úřadů i nezištné pomoci několika škol celé České republiky odstraněny.

V listopadu 2017 založily obce Sedlec, Záboří, Radošovice, Břehov, Hlavatce, Chvalovice,
Němčice, Babice a Strýčice dobrovolný svazek obcí s názvem Svazek obcí Dehtář za účelem převzetí zřizovatelské funkce školy od obce Strýčice s plánem na celkovou revitalizaci školní
budovy. K 1. září 2018 vznikla zápisem do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky školská právnická osoba s názvem Jubilejní základní škola
svatováclavská ve Strýčicích zřizovaná Svazkem obcí Dehtář. Základní škola ve Strýčicích se tak stala první svazkovou školou v Jihočeském kraji.