Interaktivní tabule SMART Board

Koncem prázdnin nám byly do školy nainstalovány interaktivní tabule SMART, které se staly vynikajícím doplňkem učitelů na 1. stupni. Práce s tabulí je zpestřením výuky žáků prvního až pátého ročníku.