O naší škole

Spolky Matice školská a Jednota pošumavská napomohly po roce 1918 k vytvoření české školy v centru německého jazykového ostrova v obci Strýčice. Roku 1927 došlo k otevření české měšťanské školy a v roce 1929 byl slavnostně položen základní kámen k nové školní budově. V roce 1932 byla stavba Jubilejní školy svatováclavské dokončena. Stala se centrem českého dění v této oblasti.

skola_4

Během druhé světové války byla škola uzavřena a její prostory byly využívány jako skladiště. Po válce byla znovuotevřena a navázala na svou předválečnou činnost. Ve škole se scházel například ochotnický soubor či členové Sokola. V suterénu vzniklo etnografické muzeum, dokumentující na dobových předmětech každodenní život na venkově v minulosti. Expozici pomáhali vytvořit sami žáci a jejich rodiče. V roce 2002 postihly školu povodně. Škody, které způsobily, byly díky státním dotacím, pomoci nevládních organizací, spádových obecních úřadů i nezištné pomoci několika škol celé České republiky odstraněny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V současné době se škola profiluje jako komunitní škola venkovského charakteru, kde je díky menším třídním kolektivům možno s žáky individuálně pracovat a plně se jim věnovat. Budování dobrého klimatu a přátelské atmosféry je nezbytné pro přitažlivost naší školy pro žáky z rozsáhlé spádové oblasti. Specifickou atmosféru školy umocňuje zasazení dominantní a historicky cenné školní budovy do malebné krajiny pod zelenými kopci Blanského lesa nedaleko modré hladiny rybníka Dehtáře. Škola se pojímá jako pedagogické pracoviště s přírodovědným zaměřením a důrazem na praktické vyučování, kde jsou děti vychovávány v úctě k venkovské krajině a kulturním tradicím prácheňského kraje. Vše je podpořeno kvalitním jazykovým vzděláváním a moderními ICT technologiemi.