Školská rada

Školská rada

Tříčlenná školská rada Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích se schází dvakrát ročně v tomto složení:

Zástupce za zřizovatele: Ing. Michal Borovka, MBA
Zástupce za zákonné zástupce žáků: Ing. Marcela Bohoňková
Zástupce za pedagogické pracovníky: Mgr. Renata Vlachová (předsedkyně školské rady)