Školská rada

Školská rada

Šestičlenná školská rada Základní školy Strýčice se schází dvakrát ročně v tomto složení:

Zástupci za zřizovatele: Bohumír Miesbauer, Ivan Mottl
Zástupci za zákonné zástupce žáků: Ing. Marcela Bohoňková, Anna Rysová
Zástupci za pedagogické pracovníky: Mgr. Renata Vlachová (předsedkyně školské rady), Mgr. Lucie Čejková