Učitelé

Vedení školy

PhDr. Tomáš DRS, Ph.D. ředitel školy
  reditel@zsstrycice.cz
   
Mgr. Jiřina BLÁHOVÁ zástupkyně ředitele školy
  skola@zsstrycice.cz

Třídní učitelé

Mgr. Lucie ČEJKOVÁ třídní učitelka 1. ročníku
  lucie.cejkova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ třídní učitelka 2. ročníku
  iveta.novakova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Jana JANEČKOVÁ třídní učitelka 3. ročníku
  metodik prevence
  jana.janeckova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Anna KLOMFAROVÁ třídní učitelka 4. ročníku
  anna.klomfarova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Jana ŠVEHLOVÁ třídní učitelka 5. ročníku
  jana.svehlova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Blanka ČÍŽKOVÁ třídní učitelka 6. ročníku
  matematika, fyzika
  blanka.cizkova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Zuzana MIKOVÁ třídní učitelka 7. ročníku
  přírodopis, chemie, praktické činnosti, volba povolání
  zuzana.mikova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Renata VLACHOVÁ třídní učitelka 8. ročníku
  výchovná poradkyně
  český jazyk, dějepis
  renata.vlachova@zsstrycice.cz
   
Mgr. Petra TILPOVÁ třídní učitelka 9. ročníku
  anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
  petra.tilpova@zsstrycice.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Alena KRAUSEOVÁ výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti
  alena.krauseova@zsstrycice.cz
   
Mgr.  Veronika BURDOVÁ fyzika, informatika
  veronika.burdova@zsstrycice.cz

Asistenti pedagoga

Petr HORÁČEK asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
  petr.horacek@zsstrycice.cz
   
Markéta CHALOUPKOVÁ asistent pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
  marketa.chaloupkova@zsstrycice.cz
   
Zuzana KŘENKOVÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
  zuzana.krenkova@zsstrycice.cz
   
Hana VOCŮ MIŇOVSKÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
  hana.minovska@zsstrycice.cz
   
Veronika NOVÁKOVÁ asistent pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
  veronika.novakova@zsstrycice.cz

ICT koordinátor

Mgr. Dagmar PTÁČNÍKOVÁ ICT koordinátor
  dagmar.ptacnikova@zsstrycice.cz