Zařízení v rámci preventivního poradenství

Zařízení v rámci preventivního poradenství

 • Pedagogicko- psychologická poradna (PPP)

Nerudova 59, 370 04 České Budějovice

www.pppcb.cz , poradna.info@pppcb.cz, tel: 387 927 153, 154

Ředitel: Mgr. Pavel Vácha, tel: 725 975 587

Metodik prevence: Bc. Edita Mečířová Tobi, tel: 722 414 531

                                                                               edita.mecirova@pppcb.cz

                                   Bc.Pavla Nýdlová, tel: 720 523 448

                                                                    prevence@pppcb.cz

 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji

Jiráskovo nábřeží 1549/10, 370 04 České Budějovice

www.ditevkrizi.cz

Ředitel centra: Mgr. Jan Knetl, tel: 776 763 176

pomoc@ditevkrizi.cz (nebo konkrétní pracovník)

 • Školské poradenské zařízení – speciálně pedagogické centrum (SPC)

Štítného 3, 370 01 České Budějovice

www.stitnehocb.cz

 Vedoucí centra: Mgr. Marie Dudová, tel. 774 300 038

                                                                    spcmp.cb@seznam.cz

 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

www.rodinnaporadnacb.cz

Nádražní 47, 370 01 České Budějovice

PhDr. Rostislav Nesnídal, tel: 387 438 703, 387 422 491

                                              spramv@gmail.com

 • Středisko výchovné péče (SVP)

www.dduhomole.cz/svp_cb.htm

Dukelská 23a, 370 01 České Budějovice

Vedoucí zařízení: Dvořák, Martin, Mgr. Bc, tel: 386 354 583

                                                                            vedouci.cb@dduhomole.cz

Speciální pedagog, etoped: Mgr. Milan Habrda, tel. 386 355 888

                                                                              etoped2cb@dduhomole.cz

 • Portus Prachatice, o.p.s. (pomoc při řešení kyberšikany a kyberkriminality)

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice

www.portusprachatice.cz

Ředitel: Ing. Petr Šmíd, DiS., tel: 722 928 192

                                                   reditel@portusprachatice.cz

Na internetových stránkách lze požádat o radu písemnou formou.

 • THEiA, krizové centrum o.p.s. (odborné sociální poradenství)

Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

Ředitelka: Barbora Čechová, MBA, tel. 724 243 726, cechova@theia.cz

Koordinátorka programů primární prevence: Gabriela Bukovská, tel: 774 618 412

                                                                                    bukovska@theia.cz

 Linka pomoci – nepřetržitá krizová pomoc

                        tel: 775 202 421, příp. e-mail: pomoc@theia.cz

 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Kněžská 19, 370 01 České Budějovice

http://rodina.c-budejovice.cz/ , www.ospod.cz

Vedoucí oddělení: Mgr. Eva Kuzbová, tel. 386 804 201

Klinický psycholog: PhDr. Jaroslava Skálová, tel. 386 804 240, 601 334 372

Pracovník (obvod Strýčice): Mgr. Marta Sýkorová, tel: 386 804 238

 • Ambulance dětské psychiatrie

Senovážné náměstí 2, 370 01 České Budějovice

 MUDr. Katarína Baranovičová, tel. 774 592 068

 • Centrum klinické psychologie a psychoterapie

U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

PhDr. Petr Havlík, tel: 387 313 566

 • Klinický psycholog

Doktora Stejskala 433/8, 370 01 České Budějovice

Mgr. Martin Havlík, tel. +420 386 322 320

 • Preventivní skupina Policie ČR

Linka bezpečí, tel. 116 111

Linka důvěry, tel. 387 313 030

 • Důležitá telefonní čísla:

Policie: 158

Hasiči: 150

Záchranná služba: 155

Integrovaný záchranný systém: 112