Jižní Anglie a Londýn

První den

Naše zajímavá část cesty začala v Calais, kde jsme nasedli na trajekt a plavili jsme se přes kanál La Manche do Anglie. Hned po příjezdu do Anglie jsme navštívili zámek Dover, který je zajímavý především svou architekturou a také majákem, postaveným v prvním století.

Druhý den

Druhý den jsme se vydali na prohlídku města Portsmouth. Viděli jsme historické doky, ve kterých byla naším hlavním cílem loď admirála Nelsona, Victory. Po této exkurzi jsme šli na Spinnaker Tower. Odtud je nejlepší výhled na celé Portsmouth. Věž je postavena do tvaru plachetnice a uzpůsobena k tomu, aby se nakláněla podle proudu větru. Za zmínku určitě stojí i Open Air museum. To je muzeum, kde můžete vidět, jak se žilo kdysi na vesnicích a jaká řemesla dělali.

Třetí den

Třetí den jsme navštívili Stonehenge. Naším největším zklamání bylo, že jsme si na kameny nemohli sáhnout, protože byly oplocené. Také jsme viděli Artušův kulatý stůl a spousty nádherně vyzdobených katedrál.

Čtvrtý den

Čtvrtý den byl naším posledním na jihu Anglie, proto jsme navštívili město Bath. V Bath stojí úžasné staré římské lázně. Vše bylo nádherně zachovalé, což je obdivuhodné. Na městě je zajímavé to, že vše je tam postaveno z jednoho materiálu. Architektura města je také velice zajímavá, obzvlášť kruhové náměstí. Den jsme zakončili příjezdem do Londýna

Pátý den

Pátý den jsme začali na Trafalgarském náměstí. Šli jsme okolo 10. ulice, kde bydlí premiér. Viděli jsme Buckinghamský palác a spoustu parků. Hodně známých míst jsme nestihli navštívit. A právě proto se do této země chceme vrátit.