Třídní schůzky 4. ledna 2018

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 4. 1. 2018 od 16:00  hod. v jednotlivých příslušných učebnách.