Rodičovské schůzky 12. dubna 2018

Rodičovské schůzky se budou konat ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 16:00  hod. v jednotlivých příslušných učebnách.