Nové vybavení učeben

O prázdninách byly kmenové učebny druhého stupně naší školy vybaveny sadami dataprojektorů, projekčních pláten a ozvučení. V učebně přírodních věd byla nainstalována interaktivní tabule SmartBoard.