Soutěž v uměleckém přednesu

Soutěž v uměleckém přednesu se konala 2. 5. 2019. V knihovně se sešli chlapci a dívky z druhého stupně, aby si společně vyslechli verše známých i méně známých básníků. Po pečlivém výběru básní a svědomité přípravě předvedli všichni velmi pěkné výkony.

Hodnotila se přirozenost projevu, umělecká hodnota básně, interpretační úroveň i celková kultura projevu.

Nejvíce zaujaly výkony těchto žáků:

1. místo – Gabriela Žáčková

2. místo – Pavlína Koubová a Pavlína Svobodová

3. místo – Monika Klímová, Lenka Růžičková, Matyáš Mečíř

Výherci obdrželi diplom a drobnou cenu. Gratulujeme