Truhlářský kroužek

Během minulých měsíců jsme v renovovaných prostorách suterénu školy založili a vybavili truhlářskou dílnu. Od října 2019 začal svou činnost truhlářský kroužek pod vedením pana truhláře Martina Reisnera