Schůzka s předškoláky

Vážení rodiče,

letošní zápis do školního roku 2020/2021 se odehrál pouze formálně za velmi nestandartních podmínek. Jako náhradu vám a vašim dětem nabízíme možnost návštěvy školy a schůzky s budoucí paní učitelkou 1. třídy. Na základě současných hygienických opatření nemůžeme uskutečnit hromadné setkání. Bude se jednat o individuální návštěvy rodičů s dětmi v předem dohodnutých termínech. Setkání s budoucí paní učitelkou se uskuteční ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2020 od 11:00 do 16:00 hodin. Pro rezervaci konkrétního termínu kontaktujte paní Ivetu Novákovou na telefonu 380 427 902 nebo na školní e-mailové adrese iveta.novakova@zsstrycice.cz. Těšíme se na vás.

Děkuji a přeji vše dobré.

PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

ředitel školy