NÁVRAT ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY OD 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. třídy k povinné prezenční výuce ve škole. Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Bude kladen důraz na zvýšenou hygienu rukou, pravidelné větrání a zachování homogenity skupin. Pro děti bude zajištěna školní družina a stravování ve školní jídelně. Pravidelné autobusové spoje budou v provozu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Těmto žákům jsou umožněny nad rámec on-line rozvrhu a distančního vzdělávání nově individuální konzultace ve škole, u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. O vypsaných konzultačních hodinách budete informováni prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams.

Doufám, že díky zlepšené situaci bude brzo umožněn návrat všech žáků do školy.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy