NÁVRAT ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu 2020 je v prostředí základních škol povolena osobní přítomnost všech žáků 1. až 5. ročníku. Do škol se ke stejnému datu vrací též žáci 9. ročníku. Žáci 6. až 8. ročníku se budou ve školách střídat v režimu tzv. rotační výuky vždy po týdnu. Nástup do prezenční výuky je povinný. V našich podmínkách nastoupí do školy v týdnu od 30. 11. do 4. 12. žáci 6. a 7. třídy. Žáci 8. třídy se v tomto týdnu účastní distanční výuky. V týdnu od 7. 12. do 11. 12. do školy nastoupí žáci 8. třídy. Žáci 6. a 7. třídy se účastní distanční výuky. V tomto systému bude rotační výuka probíhat do odvolání. Rozvrh prezenční výuky bude zachován. Platí jen zákaz tělesné výchovy a zpěvu. V provozu bude školní jídelna a školní družina. V zájmu vyhovění požadavku homogenity skupin bude školní dužina dělena do jednotlivých oddělení podle tříd. Zůstává zachována možnost konzultací žáků za osobní přítomnosti zákonného zástupce. V případě Vašeho zájmu se obracejte na jednotlivé vyučující prostřednictvím pracovních e-mailových kontaktů.

Pevně věřím v pokračování pozitivního trendu.

Děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy