ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci dojde od 4. ledna 2021 na základě rozhodnutí Vlády České republiky k opětovnému omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Prezenčně se budou ve škole vzdělávat pouze žáci 1. a 2. třídy. V platnosti pro ně zůstává povinnost nošení roušek. K dispozici bude školní jídelna a za podmínky dodržení homogenity skupin též školní družina.

Pro ostatní žáky platí povinné vzdělávaní distančním způsobem. Vyučování bude realizováno na základě již známého rozvrhu on-line hodin v kombinaci s předstihem zadávanou samostatnou prací. Žákům účastnícím se distančního vzdělávání nadále nabízíme možnost individuálních konzultací ve škole za přítomnosti zákonného zástupce.

S čímkoliv potřebným se na nás neváhejte obrátit.

Děkuji Vám za spolupráci v nelehké situaci a do nového roku přeji vše dobré.

Tomáš Drs

ředitel školy