Schůzka s předškoláky

Vážení rodiče,

letošní zápis do školního roku 2021/2022 se odehrál pouze formálně za velmi nestandartních podmínek. Jako náhradu vám a vašim dětem nabízíme možnost návštěvy školy a schůzky s budoucí paní učitelkou 1. třídy. Bude se jednat o individuální návštěvy rodičů s dětmi v předem dohodnutých termínech. Setkání s budoucí paní učitelkou se uskuteční ve dnech 8. 6. až 10. 6. 2021 od 11:30 do 16:00 hodin. Pro rezervaci konkrétního termínu kontaktujte paní Ivetu Novákovou na telefonu 380 427 902 v časech od 7:15 do 7:45 a od 12:30 do 13:00 nebo na školní e-mailové adrese iveta.novakova@zsstrycice.cz. Těšíme se na vás.

Děkuji a přeji vše dobré.

PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

ředitel školy