ZŠ Strýčice – Konvektomat

V rámci projektu „ZŠ Strýčice – konvektomat“ došlo k pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně. Celá akce byla spolufinancována v rámci 4. výzvy MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Blanský les – Netolicko pro období 2014–2020.