Den Země 2018

V jarních měsících probíhal na druhém stupni naší školy dlouhodobý projekt z oblasti environmentální výchovy. Tento projekt- Den Země, byl završen 18. května workshopem, kdy se žáci 7. 8. a 9. ročníku proměnili na chvíli v učitele a práci si vyzkoušeli. Pracovali s dětmi nižších ročníků a až na velkou únavu byli spokojeni. Den se vydařil.