Dokumenty

Zde zveřejňujeme certifikáty, které jsme získali, a projekty, jichž se účastníme.

Naše škola se účastní evropského projektu „OVOCE DO ŠKOL“ s finanční podporou Evropského společenství.

  

Získali jsme certifikát projektu 72 hodin

Certifikát 72 hodin za rok 2016

a certifikát programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět