Kontakty a informace

IZO školní družiny 114 200 751

Vychovatelka Hana TRUHLÁŘOVÁ
Email hana.truhlarova@zsstrycice.cz

HARMONOGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ráno: 6:30 – 7:00 – odpočinkové aktivity

7:00 – 7:35 – výchovná činnost

Odpoledne: 11:30 – 13:00 – výchovná činnost

13:00 – 15:00 – hlavní vzdělávací činnost

15:00 – 16:15 – výchovná činnost

Součástí základní školy ve Strýčicích je školní družina. Pod vedením vychovatelky Hany Truhlářové zde děti odpočívají, hrají si a vzdělávají se. V ranních hodinách je školní družina otevřena od 6:30. Od 7:00 do 7:30 družina vykonává svou ranní výchovnou činnost. Po skončení vyučování je družina otevřena od 11:35. Od 13:00 do 15:00 vykonává družina svou hlavní vzdělávací činnost. Činnost školní družiny končí v 16:15. Vyzvedávání dětí je možné do 13:00 a posléze až od 15:00, aby nebyla narušována činnost družiny. Vychovatelka vedle výchovných a vzdělávacích aktivit zabezpečuje propouštění dětí na příslušné linky spádových autobusů pro návrat domů.

Ve školním roce 2018/2019 jsou služby školní družiny poskytovány bezplatně. Děti se ve školní družině chovají slušně, řídí se pokyny paní vychovatelky a školním řádem. V závažných případech může být žák z družiny vyloučen.

Zápisní lístek do družiny