Zájmové kroužky 2018/2019

ANGLICKÝ JAZYK pro I. st.

Vedoucí kroužku: ŠVEHLOVÁ Jana

Kroužek probíhá vždy ve 2. a 4. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

 

ANGLICKÝ JAZYK pro II. st.

Vedoucí kroužku: TILPOVÁ Petra

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

 

FOTBAL

Vedoucí kroužku: DRS Tomáš

Kroužek probíhá vždy v pondělí ráno od 7.00 do 7.45 hod.

 

 HUDEBNÍ KROUŽEK
 Vedoucí kroužku: KLOMFAROVÁ Anna

Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14.30 hod.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku: KRAUSEOVÁ Alena

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH  HER pro I. st.

Vedoucí kroužku: NOVÁKOVÁ Iveta

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

 

LOGOPEDICKÝ

Vedoucí kroužku: KŘENKOVÁ Zuzana

Kroužek probíhá vždy ve středu od 7.00 do 7.45 hod.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucí kroužku: VLACHOVÁ Renata

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 12.40 do 14.20 hod.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

Vedoucí kroužku: ČÍŽKOVÁ Blanka

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

 

VOLEJBAL

Vedoucí kroužku: MIKOVÁ Zuzana

Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek od 7.00 – 7.45 hod.

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro I. st.

Vedoucí kroužku: ČEJKOVÁ Lucie

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.