Zájmové kroužky 2017/2018

FOTBAL

Vedoucí kroužku: DRS Tomáš

Kroužek probíhá vždy v pondělí ráno od 7.00 do 7.45 hod.

 

ANGLICKÝ JAZYK pro I. st.

Vedoucí kroužku: ŠVEHLOVÁ Jana

Kroužek probíhá vždy ve středu od 7.00 do 7.45 hod. a jednou za 14 dní ve středu od 12.40 do 14.20 hod.

ANGLICKÝ JAZYK pro II. st.

Vedoucí kroužku: TILPOVÁ Petra

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 12.45 do 14.20 hod.

 

 HUDEBNÍ KROUŽEK
 Vedoucí kroužku: KLOMFAROVÁ Anna

Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek od 13.00 – 14.30 hod.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

Vedoucí kroužku: ČÍŽKOVÁ Blanka

Kroužek probíhá vždy v pondělí od 12.40 – 14.20 hod.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucí kroužku: VLACHOVÁ Renata

Kroužek probíhá vždy ve středu od 12.40 – 14.20 hod.

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK pro II.
st.

Vedoucí kroužku: MIKOVÁ Zuzana

Kroužek probíhá vždy v pondělí od 12.40 – 14.20 hod.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK I. a II.

Vedoucí kroužku: KRAUSEOVÁ Alena

Kroužek probíhá vždy ve středu 1x za 14 dní od 13.00 – 14.30 hod.

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro I. st.

Vedoucí kroužku: ČEJKOVÁ Lucie

Kroužek probíhá vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 12.35 – 14.05 hod.

 

LOGOPEDICKÝ

Vedoucí kroužku: KŘENKOVÁ Zuzana

Kroužek probíhá vždy ve středu od 7.00 – 7.45 hod.