Zájmové kroužky 2020/2021

ANGLICKÝ JAZYK pro 4 . – 6. ROČNÍK – PŘÍPRAVA NA ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

Vedoucí kroužku: KLOMFAROVÁ Anna
Kroužek probíhá vždy ve středu od 13:00 – 13:45 hod

ANGLICKÝ JAZYK pro 7. – 9. ROČNÍK – PŘÍPRAVA NA ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

Vedoucí kroužku: TILPOVÁ Petra
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

FOTBAL

Vedoucí kroužku: DRS Tomáš
Kroužek probíhá vždy v pondělí ráno od 7.00 do 7.45 hod.

LOGOPEDICKÝ

Vedoucí kroužku: KŘENKOVÁ Zuzana
Kroužek probíhá vždy ve středu od 7.00 do 7.45 hod.

PSANÍ NA STROJI
Vedoucí kroužku: KŘENKOVÁ Helena
Kroužek probíhá vždy v úterý od 7:00 do 7:45 hod.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

Vedoucí kroužku: ČÍŽKOVÁ Blanka
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 13.00 do 14.30 hod.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

Vedoucí kroužku: VLACHOVÁ Renata
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 12.40 do 14.20 hod.

SPOROTVNÍ KROUŽEK PRO 3. až 5. ročník

Vedoucí kroužku: JANEČKOVÁ Jana
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 13:00 do 14:30 hod.

KERAMICKÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku: KRAUSEOVÁ Alena
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13:00 do 14:30 hod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO I. STUPEŇ
Vedoucí kroužku: Čejková Lucie
Kroužek probíhá vždy 1. a 3. úterý v měsíci od 13:00 do 14:30 hod.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER pro I. st.
Vedoucí kroužku: NOVÁKOVÁ Iveta
Kroužek probíhá vždy v pondělí od 13:00 do 14:30 hod.

BADATELSKÝ KLUB pro II. st.
Vedoucí kroužku: MIKOVÁ Zuzana
Kroužek probíhá vždy v pondělí od 13:00 do 14:30 hod.

ZÁKLADY HRY NA KYTARU
Vedoucí kroužku: ŠVEHLOVÁ Jana
Kroužek probíhá vždy ve středu od 13:00 do 13:45 hod.

HUDEBNÍ KROUŽEK 2. – 5. ROČNÍK
Vedoucí kroužku: KLOMFAROVÁ Anna
Kroužek probíhá vždy v úterý od 13:00 do 13:45 hod.

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Vedoucí kroužku: BLÁHOVÁ Jiřina
Kroužek probíhá vždy v pondělí od 7:00 do 7:45 hod.

TRUHLÁŘSKÝ KROUŽEK
Vedoucí kroužku: REISNER Martin
Kroužek probíhá vždy v pondělí od 13:00 do 14:30 hod.