Menu
ZŠ svatováclavské ve Strýčicích
Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích
Harmonická škola pro život

Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích je vzdělávacím a kulturním centrem oblasti pod Blanským lesem s dlouhou tradicí. Vzděláváme zde žáky z mnoha obcí rozsáhlé spádové oblasti. Pojímáme se jako venkovská komunitní škola. Budujeme atmosféru důvěry a snažíme se o individuální přístup. Soustředíme se na přírodovědné a jazykové vzdělávání. Jsme vybaveni moderními technologiemi. Pro žáky nabízíme mnoho příležitostí pro mimoškolní zájmovou činnost.

Školní parlament

 

 1. Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu chceme svobodně vyjadřovat názory, naplňovat svoje práva a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.
 2. Žákovský parlament má 14 členů volených ve třídách 3. – 9. ročníku (člen a zástupce – tyto pozice jsou vzájemně zaměnitelné). Po svém zvolení se tito stávají zároveň členy třídní samosprávy.
 3. V čele žákovského parlamentu je žákovská rada tvořená 5 žáky. Žákovská rada svolává žákovský parlament, navrhuje program, jedná jménem žáků a zastupuje je prostřednictvím předsedy (místopředsedy). Tito jsou z členů žákovské rady voleni a odvoláváni žákovským parlamentem a mohou být jako pozorovatelé na vlastní žádost se souhlasem vedení školy přizváni na jednání pedagogické rady školy.
 4. Žákovský parlament zasedá 1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby. Jeho závěry a rozhodnutí vyžadují souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (zástupců) z jednotlivých tříd. Přitom musí být přítomno minimálně 8 členů (zástupců) žákovského parlamentu z jednotlivých tříd. Každá třída má hlas pouze jednoho člena (zástupce).
 5. Žákovský parlament má právo zejména:
  – vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  – podílet se aktivně na veškerém životě školy
  – zúčastnit se prostřednictvím předsedy (místopředsedy) jednání o problémech školy a vyjadřovat se k nim
  – požádat ředitele školy o účast na poradě vedení školy a přednést své připomínky a návrhy
 6. Žákovský parlament má povinnost zejména:
  – prostřednictvím žákovské rady pracovat a spolupracovat se všemi členy žákovské samosprávy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  – respektovat tradice školy, společenská pravidla a dbát vždy na dobrou pověst školy
  – přijmout plnou morální zodpovědnost za veškeré své iniciativy
  – být reprezentantem školy
 7. Svou činnost žákovský parlament zaměřuje
 8. a) ve vnitřním životě školy zejména na:
  – zlepšování postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků
  – hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku, chování o přestávkách, ve školní jídelně a v šatnách s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
  – prezentaci názorů a výsledků práce žáků ve školním časopise
  – možnost podílu na aktualizaci www stránek školy apod.
  b) ve vnější činnosti školy zejména na:
  – podíl na organizování soutěží všeho druhu, na kulturních akcích pro žáky, rodiče i širší veřejnost
  – propagaci nejúspěšnějších žáků školy
 9. Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Tyto zásady tvoří základní rámec činnosti žákovského parlamentu na naší škole a mohou být podle potřeby dále doplňovány a upřesňovány.

 

Co je to školní parlament?

Školní parlament je dobrovolné seskupení žáků školy, kteří se společně snaží zajistit pro své spolužáky příjemné klima ve škole.

Co je úkolem parlamentu?

Úkolem parlamentu je zastupovat všechny žáky školy a pomáhat zajišťovat příhodné klima pro žáky i učitele.

Kdo parlament řídí?

Parlament řídí koordinátor parlamentu, nejčastěji učitel či učitelka. 

Co v parlamentu děláme?

Diskutujeme o tom, co ve škole chybí, co nás trápí, co bychom chtěli zlepšit.

Jak často se scházíme?

Každé druhé úterý v měsíci. Kdokoliv z žáků či učitelů nás může v tuto dobu přijít podpořit.

 

PARLAMENT 2023-2024

3.třída – Zuzana Duchoňová, Vašík Čížek

4.třída – Robért Houška, Jan Mertlík

5.třída – Daniel Matyáš, Veronika Duchoňová

6.třída – Nikola Slabší, Michal Boček

7.třída – Magdalena Hešíková, Marek Simota, Andreas Varady

8.třída – Jan Interholc, Michaela Slabší, Marie Reisnerová

9.třída – Klára Čížková, Lukáš Koňarik

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
oblačno 23 °C 11 °C
středa 26. 6. jasno 25/12 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 25/15 °C
pátek 28. 6. déšť 16/12 °C

Prezentace školy pro veřejnost

dron

 

Přírodovědné vzdělávání ve Strýčicích

učebna

Facebook

Facebook

Obrázek pro tento měsíc

Obrázek - květen

 

Svazek obcí Dehtář
Letecká fotografie