Učitelé

Vedení školy

PhDr. Tomáš DRS, Ph.D. ředitel školy
reditel@zsstrycice.cz
Mgr. Jiřina BLÁHOVÁ zástupkyně ředitele školy
skola@zsstrycice.cz

Třídní učitelé

Mgr. Iveta NOVÁKOVÁ třídní učitelka 1. ročníku
iveta.novakova@zsstrycice.cz
Mgr. Diana JUNGOVÁ třídní učitelka 2. ročníku
diana.jungova@zsstrycice.cz
Mgr. Jana ŠVEHLOVÁ třídní učitelka 3. ročníku
jana.svehlova@zsstrycice.cz
Mgr. Jana JANEČKOVÁ třídní učitelka 4. ročníku
jana.janeckova@zsstrycice.cz
metodik prevence
Mgr. Anna KLOMFAROVÁ třídní učitelka 5. ročníku
anna.klomfarova@zsstrycice.cz
Mgr. Petra TILPOVÁ třídní učitelka 6. ročníku
anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
petra.tilpova@zsstrycice.cz
Mgr. Blanka ČÍŽKOVÁ třídní učitelka 7. ročníku
matematika, občanská výchova
blanka.cizkova@zsstrycice.cz
Mgr. Zuzana MIKOVÁ třídní učitelka 8. ročníku
přírodopis, chemie, praktické činnosti, volba povolání
zuzana.mikova@zsstrycice.cz
Mgr. Renata VLACHOVÁ třídní učitelka 9. ročníku
výchovná poradkyně
český jazyk, dějepis
renata.vlachova@zsstrycice.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Alena KRAUSEOVÁ výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti
alena.krauseova@zsstrycice.cz
Mgr.  Veronika BURDOVÁ fyzika, informatika
veronika.burdova@zsstrycice.cz
Mgr.  Daniela ZELENKOVÁ anglický jazyk
daniela.zelenkova@zsstrycice.cz

Asistenti pedagoga

Petr HORÁČEK asistent pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
petr.horacek@zsstrycice.cz
Kamila URBANOVÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
kamila.urbanova@zsstrycice.cz
Zuzana ZÍKOVÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
zuzana.zikova@zsstrycice.cz
Hana VOCŮ MIŇOVSKÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
hana.minovska@zsstrycice.cz
Lucie RYPOTOVÁ asistentka pedagoga na I. i na II. stupni ZŠ
lucie.rypotova@zsstrycice.cz

ICT koordinátor

Mgr. Dagmar PTÁČNÍKOVÁ ICT koordinátor
dagmar.ptacnikova@zsstrycice.cz