Vítáme Vás

 

Základní škola ve Strýčicích je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Najdete nás v západní části okresu České Budějovice poblíž hranic s okresem Prachatice.

 

Ke škole patří školní družina a kuchyně s jídelnou.
Základní škola ve Strýčicích je vzdělávacím a kulturním centrem oblasti pod Blanským lesem s dlouhou tradicí.

 

Vzděláváme zde žáky z mnoha obcí rozsáhlé spádové oblasti. Ve škole realizujeme několik projektů, naši žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují olympiád, pro žáky nabízíme mnoho příležitostí pro mimoškolní zájmovou činnost, naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia.

 

Účastníme se evropského projektu „OVOCE DO ŠKOL“ s finanční podporou Evropského společenství.

 

Novinky:

Výlet do Hallstattu

Podzimní prázdniny

Ředitelské volno

Začátek školního roku