Strycice_5
Strycice_4
previous arrow
next arrow
Vítáme Vás
Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích je plně organizovaná škola s devíti
postupnými ročníky, školní družinou a školní jídelnou. Je zřizována devíti obcemi sdruženými
do Svazku obcí Dehtář, jehož členy jsou Sedlec, Záboří, Radošovice, Břehov, Hlavatce,
Chvalovice, Němčice, Babice a Strýčice.
Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích je vzdělávacím a kulturním centrem oblasti
pod Blanským lesem s dlouhou tradicí.
Vzděláváme zde žáky z mnoha obcí rozsáhlé spádové oblasti. Ve škole realizujeme několik
projektů. Naši žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují olympiád. Pro žáky nabízíme mnoho
příležitostí pro mimoškolní zájmovou činnost. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy a víceletá gymnázia.